اخبار او ام پی فینکس

هوش مصنوعی و آینده بشر در اینوتکس 2023

هوش مصنوعی و آینده بشر با AI؛ سخنرانی مدیر توسعه نرم‌افزار او ام پی فینکس در اینوتکس ۲۰۲۳

عضویت صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس در انجمن بلاکچین ایران

عضویت صرافی او ام پی فینکس در انجمن بلاکچین

گزارش روز آخر در نمایشگاه اینوتکس؛ او ام پی فینکس

نمایشگاه اینوتکس

نمایشگاه اینوتکس؛ گزارش روز دوم از غرفه او ام پی فینکس

اینوتکس

نمایشگاه اینوتکس با حضور او ام پی فینکس به عنوان حامی رسمی

اعتبار صرافی او ام پی فینکس 01

اعتبار صرافی او ام پی فینکس استوار بر پایه های تخصص و تجربه

ارز دیجیتال BNS

ارز دیجیتال BNS در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال لوپرینگ

ارز دیجیتال لوپرینگ در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال تن کوین

ارز دیجیتال تن کوین در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال لونا

ارز دیجیتال لونا و لونا کلاسیک در او ام پی فینکس لیست شدند