انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
6,429 0.96% 188.96 میلیون 20.73% معامله
0.0165846 0.39% 564.55 میلیون 5.58% معامله
7,680 0.04% 854.12 میلیون 4.34% معامله