انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
45,737 1.19% 100.88 میلیون 6.39% معامله
644 1.26% 843.03 میلیون 4.71% معامله
213,074 0.91% 2.13 میلیارد 6.20% معامله