صفحه اصلیدوستی دو سر برد

دوستی دو سر برد

با دعوت دوستان خود به او ام ‌پی فینکس به طور نامحدود هدیه گرفته و ۳۰ درصد از کارمزد معاملات آنان را برای همیشه دریافت کنید.

با دعوت بیش از ۱۰۰ نفر، به طور مرحله‌ای جوایز ویژه از جمله مسترکارت مسافرتی و رمزارزی به شما تعلق خواهد گرفت.

همین حالا شروع کن
second prizearm**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
700 تتر تعداد دوستان816 نفر
second prizepou**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
500 تتر تعداد دوستان659 نفر
second prizeinf**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
400 تتر تعداد دوستان543 نفر
ایمیل
تعداد دوستان - جایزه تا به این لحظه
1
arm**@gm**.com
816 نفر مسترکارت 700 تتر
2
pou**@gm**.com
659 نفر مسترکارت 500 تتر
3
inf**@gm**.com
543 نفر مسترکارت 400 تتر
4
sad**@gm**.com
508 نفر مسترکارت 400 تتر
5
bit**@gm**.com
385 نفر مسترکارت 200 تتر
6
mjy**@gm**.com
374 نفر مسترکارت 200 تتر
7
dan**@gm**.com
371 نفر مسترکارت 200 تتر
8
ali**@gm**.com
362 نفر مسترکارت 200 تتر
9
ami**@gm**.com
344 نفر مسترکارت 200 تتر
10
ami**@gm**.com
330 نفر مسترکارت 200 تتر
11
far**@gm**.com
299 نفر مسترکارت 100 تتر
12
saj**@gm**.com
297 نفر مسترکارت 100 تتر
13
dan**@gm**.com
282 نفر مسترکارت 100 تتر
14
sha**@gm**.com
267 نفر مسترکارت 100 تتر
15
moh**@gm**.com
241 نفر مسترکارت 100 تتر
16
saj**@gm**.com
231 نفر مسترکارت 100 تتر
17
por**@gm**.com
228 نفر مسترکارت 100 تتر
18
moh**@gm**.com
226 نفر مسترکارت 100 تتر
19
zad**@gm**.com
224 نفر مسترکارت 100 تتر
20
pey**@gm**.com
222 نفر مسترکارت 100 تتر
21
rez**@gm**.com
215 نفر مسترکارت 100 تتر
22
gsy**@gm**.com
213 نفر مسترکارت 100 تتر
23
ham**@gm**.com
208 نفر مسترکارت 100 تتر
24
sun**@gm**.com
188 نفر مسترکارت
25
the**@gm**.com
181 نفر مسترکارت
26
bit**@gm**.com
180 نفر مسترکارت
27
sha**@gm**.com
177 نفر مسترکارت
28
ami**@gm**.com
171 نفر مسترکارت
29
mhm**@gm**.com
155 نفر مسترکارت
30
moh**@gm**.com
152 نفر مسترکارت
31
137**@gm**.com
152 نفر مسترکارت
32
ami**@gm**.com
151 نفر مسترکارت
33
ras**@gm**.com
150 نفر مسترکارت
34
haa**@gm**.com
143 نفر مسترکارت
35
moh**@gm**.com
141 نفر مسترکارت
36
doa**@gm**.com
140 نفر مسترکارت
37
awm**@gm**.com
140 نفر مسترکارت
38
abo**@gm**.com
136 نفر مسترکارت
39
sin**@gm**.com
136 نفر مسترکارت
40
zah**@gm**.com
133 نفر مسترکارت
41
sic**@gm**.com
133 نفر مسترکارت
42
Ali**@gm**.com
131 نفر مسترکارت
43
ars**@gm**.com
128 نفر مسترکارت
44
moj**@gm**.com
123 نفر مسترکارت
45
ali**@gm**.com
121 نفر مسترکارت
46
ham**@gm**.com
121 نفر مسترکارت
47
Ali**@gm**.com
117 نفر مسترکارت
48
mat**@gm**.com
116 نفر مسترکارت
49
r.a**@gm**.com
115 نفر مسترکارت
50
ehs**@gm**.com
113 نفر مسترکارت

جوایز دوستی دوسر برد همین جا به پایان نمی‌رسد!

هدایای ویژه و ارزشمند برای شما بدون محدودیت

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار

اگر تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند به ۱۰۰ نفر برسد، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، یک مستر کارت مسافرتی به ارزش ۱۵۰ دلار از طرف او ام ‌پی فینکس برای شما ارسال می‌شود.

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار + ۱۰۰ تتر

اگر تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند به ۲۰۰ نفر برسد، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، یک مستر کارت مسافرتی به ارزش ۱۵۰ دلار و معادل ۱۰۰ تتر نیز به مستر کارت شما واریز می‌شود.

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار + ۲۰۰ تتر

در صورتی که بتوانید تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند را به ۳۰۰ نفر برسانید، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، مسترکارت ۱۵۰ دلاری و معادل ۲۰۰ تتر نیز به مستر کارت شما واریز خواهد شد.

۱۰۰ تتر بیشتر به ازای ۱۰۰ دوست بیشتر

در صورتی که بتوانید تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند را به ۴۰۰ نفر برسانید، به ازای هر ۱۰۰ نفر بیشتر که با کد شما ثبت‌نام و احراز هویت می‌کنند، معادل ۱۰۰ تتر دریافت می‌کنید.

 • 1

  ثبت نام و احراز هویت

 • 2

  ساخت کد/لینک معرف اختصاصی

 • 3

  ارسال کد/لینک دعوت برای دوستان

 • 4

  ثبت‌نام و احراز هویت دوستان

 • 5

  دریافت تا سقف ۳۰درصد از سهم معاملات دوستان

illustration

جزییات و قوانین جشنواره دوستی دوسر برد اوام‌پی فینکس

در دعوت از دوستان هیچ محدودیتی وجود ندارد و شما می‌توانید با دعوت دوستان بیشتر، درآمد خود را از دریافت کارمزد معاملات افراد دعوت شده افزایش دهید.
در این جشنواره با دعوت از دوستان خود به او ام ‌پی فینکس علاوه بر شریک شدن در کارمزد معاملات، می‌توانید مسترکارت مسافرتی و تتر هدیه بگیرید.
برای دعوت دوستان ابتدا می‌بایست در او ام‌ پی فینکس ثبت نام و احراز هویت کنید. پس از تکمیل احراز هویت، می‌توانید کد یا لینک دعوت خود را برای دوستانتان ارسال کنید. در ازای هر فردی که با کد یا لینک دعوت شما احراز هویت کند، تا سقف ۳۰ درصد از کارمزد معاملات دوستانتان برای همیشه به شما تعلق می‌گیرد. همچنین با دعوت بیش از ۱۰۰ نفر، به طور مرحله‌ای جوایز ویژه از جمله مسترکارت مسافرتی و رمزارزی به شما تعلق خواهد گرفت.

دعوت از دوستان از طریق کد معرف: در صورتی که کد دعوت خود را برای دوستانتان ارسال کنید، آن‌ها می‌بایست کد دعوت شما را در هنگام ثبت نام در قسمت کد معرف وارد کند تا هدیه دعوت دوستان برای شما منظور گردد.

دعوت از دوستان از طریق لینک: در صورتی که لینک دعوت را برای دوستانتان ارسال کنید، آن‌ها با کلیک روی آن لینک به صورت مستقیم وارد صفحه ثبت نام شده و کد معرف شما به صورت خودکار در قسمت مربوطه قرار می‌گیرد.

- هرگونه جذب کاربر از طریق تبلیغات غیرواقعی و وعده‌های دروغین منجر به مسدود شدن جوایز فرد دعوت‌کننده شده و پیگرد قانونی به همراه دارد.

- مسترکارت فقط به نام فرد شرکت‌کننده صادر خواهد شد و قابلیت انتقال به غیر را ندارد.

- جوایز رمزارزی جشنواره قابلیت تبدیل به گیفت‌کارت و امثال آن برای انتقال به غیر را ندارند.