promotion

فروش و خرید تراست ولت توکن

تراست ولت توکن
٪-2.35
23,790 تومان
0.747 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.75498 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.7803 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

40,559.7784203 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

24,016 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

24,574 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

803,360,868 تومان

خرید
فروش

مقدار (تراست ولت توکن)

TWT

قیمت واحد (تومان)

IRR