promotion

فروش و خرید کوکوین توکن

کوکوین توکن
٪2.12
283,887 تومان
8.832 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

8.6971 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

9.1024 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

31,672.3731 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

276,624 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

286,758 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

1,254,447,071 تومان

خرید
فروش

مقدار (کوکوین توکن)

KCS

قیمت واحد (تومان)

IRR