صفحه اصلیدوستی دو سر برد

دوستی دو سر برد

با دعوت دوستان خود به او ام ‌پی فینکس به طور نامحدود هدیه گرفته و ۳۰ درصد از کارمزد معاملات آنان را برای همیشه دریافت کنید.

با دعوت بیش از ۱۰۰ نفر، به طور مرحله‌ای جوایز ویژه از جمله مسترکارت مسافرتی و رمزارزی به شما تعلق خواهد گرفت.

همین حالا شروع کن
second prizearm**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
600 تتر تعداد دوستان796 نفر
second prizepou**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
400 تتر تعداد دوستان560 نفر
second prizeinf**@gm**.com
جایزه تا به این لحظه
مسترکارت
400 تتر تعداد دوستان524 نفر
ایمیل
تعداد دوستان - جایزه تا به این لحظه
1
arm**@gm**.com
796 نفر مسترکارت 600 تتر
2
pou**@gm**.com
560 نفر مسترکارت 400 تتر
3
inf**@gm**.com
524 نفر مسترکارت 400 تتر
4
sad**@gm**.com
507 نفر مسترکارت 400 تتر
5
bit**@gm**.com
383 نفر مسترکارت 200 تتر
6
mjy**@gm**.com
372 نفر مسترکارت 200 تتر
7
dan**@gm**.com
368 نفر مسترکارت 200 تتر
8
ali**@gm**.com
354 نفر مسترکارت 200 تتر
9
ami**@gm**.com
342 نفر مسترکارت 200 تتر
10
ami**@gm**.com
321 نفر مسترکارت 200 تتر
11
saj**@gm**.com
291 نفر مسترکارت 100 تتر
12
dan**@gm**.com
278 نفر مسترکارت 100 تتر
13
far**@gm**.com
273 نفر مسترکارت 100 تتر
14
sha**@gm**.com
263 نفر مسترکارت 100 تتر
15
moh**@gm**.com
234 نفر مسترکارت 100 تتر
16
saj**@gm**.com
229 نفر مسترکارت 100 تتر
17
por**@gm**.com
225 نفر مسترکارت 100 تتر
18
moh**@gm**.com
223 نفر مسترکارت 100 تتر
19
zad**@gm**.com
223 نفر مسترکارت 100 تتر
20
pey**@gm**.com
221 نفر مسترکارت 100 تتر
21
rez**@gm**.com
213 نفر مسترکارت 100 تتر
22
gsy**@gm**.com
212 نفر مسترکارت 100 تتر
23
ham**@gm**.com
207 نفر مسترکارت 100 تتر
24
sun**@gm**.com
181 نفر مسترکارت
25
bit**@gm**.com
179 نفر مسترکارت
26
sha**@gm**.com
174 نفر مسترکارت
27
ami**@gm**.com
171 نفر مسترکارت
28
the**@gm**.com
169 نفر مسترکارت
29
moh**@gm**.com
152 نفر مسترکارت
30
mhm**@gm**.com
150 نفر مسترکارت
31
ami**@gm**.com
150 نفر مسترکارت
32
137**@gm**.com
148 نفر مسترکارت
33
moh**@gm**.com
141 نفر مسترکارت
34
doa**@gm**.com
139 نفر مسترکارت
35
awm**@gm**.com
139 نفر مسترکارت
36
sin**@gm**.com
135 نفر مسترکارت
37
haa**@gm**.com
134 نفر مسترکارت
38
sic**@gm**.com
133 نفر مسترکارت
39
zah**@gm**.com
133 نفر مسترکارت
40
abo**@gm**.com
131 نفر مسترکارت
41
Ali**@gm**.com
128 نفر مسترکارت
42
ars**@gm**.com
127 نفر مسترکارت
43
ras**@gm**.com
126 نفر مسترکارت
44
moj**@gm**.com
122 نفر مسترکارت
45
ham**@gm**.com
121 نفر مسترکارت
46
ali**@gm**.com
121 نفر مسترکارت
47
mat**@gm**.com
116 نفر مسترکارت
48
r.a**@gm**.com
115 نفر مسترکارت
49
Ali**@gm**.com
114 نفر مسترکارت
50
ehs**@gm**.com
113 نفر مسترکارت

جوایز دوستی دوسر برد همین جا به پایان نمی‌رسد!

هدایای ویژه و ارزشمند برای شما بدون محدودیت

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار

اگر تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند به ۱۰۰ نفر برسد، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، یک مستر کارت مسافرتی به ارزش ۱۵۰ دلار از طرف او ام ‌پی فینکس برای شما ارسال می‌شود.

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار + ۱۰۰ تتر

اگر تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند به ۲۰۰ نفر برسد، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، یک مستر کارت مسافرتی به ارزش ۱۵۰ دلار و معادل ۱۰۰ تتر نیز به مستر کارت شما واریز می‌شود.

۱ مسترکارت به ارزش ۱۵۰ دلار + ۲۰۰ تتر

در صورتی که بتوانید تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند را به ۳۰۰ نفر برسانید، علاوه بر سهم ۳۰ درصدی شما از کارمزد معاملات، مسترکارت ۱۵۰ دلاری و معادل ۲۰۰ تتر نیز به مستر کارت شما واریز خواهد شد.

۱۰۰ تتر بیشتر به ازای ۱۰۰ دوست بیشتر

در صورتی که بتوانید تعداد افرادی که با کد معرف شما ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند را به ۴۰۰ نفر برسانید، به ازای هر ۱۰۰ نفر بیشتر که با کد شما ثبت‌نام و احراز هویت می‌کنند، معادل ۱۰۰ تتر دریافت می‌کنید.

 • 1

  Sign Up & KYC Verification

 • 2

  ساخت کد/لینک معرف اختصاصی

 • 3

  ارسال کد/لینک دعوت برای دوستان

 • 4

  ثبت‌نام و احراز هویت دوستان

 • 5

  دریافت تا سقف ۳۰درصد از سهم معاملات دوستان

illustration

جزییات و قوانین جشنواره دوستی دوسر برد اوام‌پی فینکس

در دعوت از دوستان هیچ محدودیتی وجود ندارد و شما می‌توانید با دعوت دوستان بیشتر، درآمد خود را از دریافت کارمزد معاملات افراد دعوت شده افزایش دهید.
در این جشنواره با دعوت از دوستان خود به او ام ‌پی فینکس علاوه بر شریک شدن در کارمزد معاملات، می‌توانید مسترکارت مسافرتی و تتر هدیه بگیرید.
برای دعوت دوستان ابتدا می‌بایست در او ام‌ پی فینکس ثبت نام و احراز هویت کنید. پس از تکمیل احراز هویت، می‌توانید کد یا لینک دعوت خود را برای دوستانتان ارسال کنید. در ازای هر فردی که با کد یا لینک دعوت شما احراز هویت کند، تا سقف ۳۰ درصد از کارمزد معاملات دوستانتان برای همیشه به شما تعلق می‌گیرد. همچنین با دعوت بیش از ۱۰۰ نفر، به طور مرحله‌ای جوایز ویژه از جمله مسترکارت مسافرتی و رمزارزی به شما تعلق خواهد گرفت.

دعوت از دوستان از طریق کد معرف: در صورتی که کد دعوت خود را برای دوستانتان ارسال کنید، آن‌ها می‌بایست کد دعوت شما را در هنگام ثبت نام در قسمت کد معرف وارد کند تا هدیه دعوت دوستان برای شما منظور گردد.

دعوت از دوستان از طریق لینک: در صورتی که لینک دعوت را برای دوستانتان ارسال کنید، آن‌ها با کلیک روی آن لینک به صورت مستقیم وارد صفحه ثبت نام شده و کد معرف شما به صورت خودکار در قسمت مربوطه قرار می‌گیرد.

- هرگونه جذب کاربر از طریق تبلیغات غیرواقعی و وعده‌های دروغین منجر به مسدود شدن جوایز فرد دعوت‌کننده شده و پیگرد قانونی به همراه دارد.

- مسترکارت فقط به نام فرد شرکت‌کننده صادر خواهد شد و قابلیت انتقال به غیر را ندارد.

- جوایز رمزارزی جشنواره قابلیت تبدیل به گیفت‌کارت و امثال آن برای انتقال به غیر را ندارند.