بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
0.06905 0.60%
0.6%
0.03174964 1.15% معامله