promotion

فروش و خرید آلین ورلدز

آلین ورلدز
٪1.11
792 تومان
0.02472 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.02441 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.02528 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

36,154.901856 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

777 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

799 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

949,078,665 تومان

خرید
فروش

مقدار (آلین ورلدز)

TLM

قیمت واحد (تومان)

IRR