promotion

فروش و خرید میکر

میکر
٪0.07
29,792,520 تومان
943.52 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

931.96 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

961.32 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

19,859.03 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

29,667,395 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

30,534,159 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

704,806,949 تومان

خرید
فروش

مقدار (میکر)

MKR

قیمت واحد (تومان)

IRR