promotion

فروش و خرید پنکیک سواپ

پنکیک سواپ
٪-0.3
99,321 تومان
3.1331 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

3.10378 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

3.2051 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

2,690.48614 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

98,826 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

101,139 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

665,448,166 تومان

خرید
فروش

مقدار (پنکیک سواپ)

CAKE

قیمت واحد (تومان)

IRR