promotion

فروش و خرید آلیس

آلیس
٪-3.07
70,356 تومان
2.2074 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

2.23917 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

2.33 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

4,280.37598 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

71,227 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

73,413 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

381,093,020 تومان

خرید
فروش

مقدار (آلیس)

ALICE

قیمت واحد (تومان)

IRR